Welkom

Deelnemer Zeeuwse Gronden

Algemene mededeling

De zorg in Zeeuws -Vlaanderen kent een lange traditie van samenwerking. In de afgelopen twee decennia heeft ’t Verband (voorheen het ZVZO) daarin een initiërende en stimulerende rol gespeeld.
Deze rol willen we verder vormgeven binnen het regionale platform GoedLeven.  
De leden van de vereniging ’t Verband hebben daartoe in de ledenbijeenkomst van 2 juni jongstleden besloten om  de vereniging ’t Verband per 1 juli 2016 op te heffen en de samenwerking voort te zetten binnen het regionale platform GoedLeven.

In de komende tijd zullen vanuit ’t Verband alleen nog de lopende zaken worden afgehandeld en zullen die activiteiten worden uitgevoerd die nodig zijn om de vereniging formeel op te heffen en financieel af te rekenen. Ook gaat de website uiterlijk per 1 januari 2017 uit de lucht.  

Daarna volgt een periode waarin in de nieuwe situatie de inhoudelijke samenwerkingsthema’s gepositioneerd worden onder de vlag van GoedLeven. Specifiek is aandacht gevraagd voor een bestendiging van de samenwerking op het punt van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. Een denkbare optie daarbij is aan te haken bij de activiteiten die ViaZorg voor heel Zeeland uitvoert. Belangrijk is dan dat er ruimte blijft voor een specifiek op de situatie in Zeeuws- Vlaanderen gerichte aanpak, gelet op de bijzondere ligging van deze regio in de nabijheid van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Aan allen die, in wat voor vorm dan ook, een bijdrage hebben geleverd aan de activiteiten van ’t Verband willen we via deze weg onze dank uitspreken. Graag rekenen we ook weer op iedereen die de zorg in Zeeuws -Vlaanderen een warm hart toedraagt om van de samenwerking in deze regio de komende jaren een succes te maken.

Ik verwacht u met het bovenstaande voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Y.M. de Jong,
voorzitter 

Realisatie: TiDi Graphics